• Samo registrirani bralke/bralci, ki so sprejeli pogoje izposoje, si lahko izposodijo knjigo.
  • Hkrati si lahko izposodite samo eno knjigo.
  • Knjigo si lahko izposodi samo en bralka/bralec, ki si potem, ko knjigo prebere in jo vrne v knjižnico, lahko izposodi novo knjigo.
  • Rezervacija knjige vnaprej ni mogoča.
  • Knjigo si lahko sposodite za določen čas: 30 minut.
  • Čas izposoje se lahko izjemoma podaljša za 15 min (po dogovoru s knjigo in knjižničarko).
  • Bralka/bralec je dolžan/-a knjigo vrniti v takem duševnem in fizičnem stanju kot jo je prejel/-a.
  • Prepovedano je kakorkoli poškodovati knjigo: ne trgajte ali vihajte strani in platnic!
  • Prepovedano je po knjigi polivati hrano ali pijačo!
  • Prepovedano je knjigo žaliti ali kakorkoli drugače prizadeti njeno dostojanstvo!
  • Bralka/bralec se strinja s tem, da knjiga prekine pogovor, v primeru, da se z njo ravna nespoštljivo!